• Apan satt i granen

    Utmärkande för långvariga och stabila relationer

    Dagens Nyheter “Insidan” skriver om Brian Ogolsky, en amerikansk professor som tillsammans med sitt forskarteam sammanställt forskning som bedrivits de senaste femtio åren i syfte att utröna faktorerna som ligger till grund och ger bra förutsättningar till långvariga och stabila kärleksrelationer. Efter att ha fördjupat sig i över tusen tidigare studier publicerade i ämnet kunde de konstatera att det finns ett antal främjande aspekter i en kärleksrelation. Planera, dröm och tänk på en gemensam framtid. Visa din partner att du bryr dig och är nyfiken om hens vardag. Berätta eller visa för din partner att du är tacksam över relationen. Kunna säga förlåt och kunna förlåta. Var generös mot din…

  • Apan satt i granen

    En av henne pojkar – Eli Winther

    Den erotiska serien “En av hennes pojkar” skriven av pseudonymen Eli Winter tog mig med en överraskande storm. I tio delar får vi följa hur huvudpersonen Kalle 23 år genomgår en förvandling. Från att vara en player till att bli totalt undergiven i vägledning av sin dominanta kvinna Lilian. Erotiska noveller är lite av min hobby. Både att läsa och att skriva. Denna serien väckte lusten att skriva men framför allt lusten att aldrig sluta utvecklas eller testa gränser. Serien är skriven för Storytel Original, där återfinns även intervju med författaren. /Anna 0